Klachten

Alle klachten m.b.t. de door u geplaatste orders kunt u schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan onze klantenservice. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Afhankelijk van de aard van de klacht zullen wij binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 3 weken de klacht afhandelen.